Какво предлагаме

Международен опит
Лична страст и любов за детайлите

Основана през 1994 г., компанията „МЕТРОН” стартира с дизайн, разработка и производство на кухненски мебели. През годините „МЕТРОН” разшири продуктовата си гама и вече предлага цялостно обзавеждане за жилища, офиси и обществени сгради.

 • 1994  - „МЕТРОН” е основана от Маркар Татеос Ширинян и първоначално специализира в производството на кухни
 • 1995 - Патентова се търговската марка „МЕТРОН”
 • 2000 - „МЕТРОН” се преобразува в АД
 • „МЕТРОН” е първата частна компания, регистрирана на БФБ
 • 2008-2009 – Допълва се гамата от машини:
  OPTIMAT KAL210, HOMAG OPTIMAT,HOLZMA HPP 250,OPTIMAT KAL526
 • 2013 - Сертифицирани по ISO 9001
  Въвеждане на ERP -  Business Operation System
 • 2014 - „МЕТРОН” открива офиси в Абу Даби и Дубай
 • 2014 - Сертифицирани по ISO 1400
  ISO 45001 : 2018 
 • 2016 – „МЕТРОН” добавя CNC обработващ център на Busellato
 • 2017 - „METRON” инсталира автоматична хоризонтална пакетираща машина на Robopac, автоматичен пакетно-разкройващ циркуляр с цифрово-програмно управление на Casadei, високопроизводителен пробивен център на Morbidelli, полуавтоматична фрезова кантираща машина на SCM.

КАЧЕСТВО

СЪЗДАВАМЕ ПРОДУКТИ
С ВИСОКО КАЧЕСТВО

Мебели МЕТРОН имат петгодишна гаранция. Проектирани съгласно европейските стандарти за качество и безопасност, нашите мебели са изработени от внимателно подбрани компоненти от водещи производители от Европа. Плоскостите, които използваме в производството, са съпроводени със сертификати Е1 и EN 13986 по отношение на съдържанието на формалдехид. Следейки строго за качеството, ние ви предлагаме продукт, на който може да се наслаждавате в продължение на много години.

ЕКОЛОГИЯ

НЕСПИРНО РАЗВИТИЕ
В ЗАЩИТАТА НА ОКОЛОНАТА СРЕДА

Фирма МЕТРОН ЕАД работи за непрекъснато подобряване и опазване на околната среда, както и за поддържане и развитие на интегрираната система за управление съгласно изискванията на ISO 14001:2015, придържайки се към съответните законови и регулаторни норми. Тази политика е насочена към провеждане на всички дейности и процеси по законосъобразен и приемлив за околната среда начин. Личната отговорност за опазване на околната среда, както и спазването на произтичащите от внедрената система за управление изисквания, са задължение на всеки служител. Изисква се от всички подизпълнители и клиенти на организацията да се придържат към декларацията за грижа за околната среда.

Здраве и безопасност

при работа

МЕТРОН ЕАД има за главна цел непрекъснатото подобряване на дейностите по осигуряването на здравословни и безопасни условия за изпълнение на задачите и дейността на дружеството, поддържане и развитие на внедрената Система за управление в съответствие с изискванията на ISO 45001 : 2018 и прилагане на съответните законодателни и нормативни изисквания. Тази политика е насочена към всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване за поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда за всички служители на фирмата.

Метрон

УСЛУГИ

Проектиране

МЕТРОН ЕАД ви предлага възможността да видите желаните от вас продукти в дигитален 3D вариант. Нашите специалисти ще вземат мерки на място и ще проектират вашите мебели така, както си ги представяте, спазвайки всяко ваше желание.

Доставка до дома

Фирмата предлага доставка на мебели чрез личен транспорт или куриер (Speedy / Econt), като поръчки за чужбина могат да бъдат транспортирани чрез тир, контейнер или авиопратка – изборът е ваш.

Монтаж

Ние предлагаме професионален монтажа на избраните от вас мебели. Оставете техническата част на нас и се насладете на завършения продукт.

Екология

& СЕРТИФИКАТИ

Фирма МЕТРОН ЕАД работи за непрекъснато подобряване и опазване на околната среда, както и за поддържане и развитие на интегрираната система за управление съгласно изискванията на ISO 14001:2015, придържайки се към съответните законови и регулаторни норми. Тази политика е насочена към провеждане на всички дейности и процеси по приемлив за околната среда начин при спазване на следните основни принципи:

 • Постигане на съответствие с правните и доброволно приетите изисквания по опазване на околната среда, отнасящи се към дейности, процеси, продукти и услуги на организацията.
 •   Икономично потребление на природните и енергийни ресурси и прилагане на най-добрите налични техники и технологии.
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми.
 • Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно обезвреждане.
 • Осигуряване на необходимото обучение и стимулиране на личната отговорност към опазване на околната среда.
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда.

Ръководството на МЕТРОН ЕАД призовава служителите на фирмата при изпълнение на задълженията си да се придържат към принципите, залегнали в приетата политика за околната среда. Личната отговорност за опазване на околната среда, както и спазването на произтичащите от внедрената система за управление изисквания, са задължение на всеки служител. ISO 9001:2015

Иновации и конкурентоспособност

Вижте
Подкрепа на малки предприятия

Вижте

Метрон

ПРОЕКТИ

Моето ново работно място в МЕТРОН ЕАД
 Договор № BG05M9OP001-1.003-2396-C01

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Подобряване на производствения капацитет в МЕТРОН ЕАД
Договор № BG16RFOP002-2.001-0501-C01

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.