Политика за поверителност


В рамките на основната си дейност, МЕТРОН ЕАД събира лични данни на физически лица в следните случаи:


 • Изготвяне на оферта по ваше запитване, подписване на договор, издаване на фактура, гаранционна карта или друг документ, свързан с изпълнението на поръчка или за изпращанена поръчана стока, за посещение от наш проектант, или друго.
 • Извършване на контакт с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството (вижте още Политика за бисквитките).
 • Проявен Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на МЕТРОН ЕАД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете или сте били наш служител.
 • Видеонаблюдение в сградата, в която са нашите офиси, шоурум и производствена база.


Защо обработване вашите лични данни


МЕТРОН ЕАД обработва лични данни единствено и само за изпълнение на една от следните цели:


 • Извършване на търговската дейност на МЕТРОН ЕАД;
 • Сключване и/или за изпълнение на договор с клиент или доставчик;
 • Изпълнение на задължения на МЕТРОН ЕАД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;
 • Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;
 • Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;
 • Получено съгласие при изпращане на запитване и др.


Какви данни обработваме


 • В зависимост от конкретната цел, МЕТРОН ЕАД може да обработва различни набори данни, като:
 • Имена, ЕГН (за подписване на договор, издаване на фактура, гаранционна карта)
 • Данни за връзка (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, доставка, монтаж и др.
 • Видео изображения – при попадане в обхват на видео камера
 • За наши служители по трудови/граждански договори:
 • Име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;
 • Финансови данни: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити и др.;
 • Образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;
 • Здравословно състояние: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания и др.;
 • Съдимост


Колко време съхраняваме вашите лични данни


МЕТРОН ЕАД пази лични данни за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:


 • Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.
 • Основанието за събиране на данните (до оттегляне на съгласието за обработка).


Достъп до лични данни


Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на МЕТРОН ЕАД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:


 • Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Оторизирани служители на МЕТРОН ЕАД, според определени роли и длъжностни задължения;
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

МЕТРОН ЕАД не продава и по никакъв начин не предоставя лични данни на никого, извън горното. Като субект на лични данни, Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Вие можете да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните За да заявите подобно желание за достъп, молим да се свържете с нас по имейл или на телефон.Контакти


ЦЕНТРАЛЕН ОФИС МЕТРОН ЕАД
ул. „Света София ” № 11 ,
с. Пролеша
тел.: 359 (2) 9809089
имейл: office@metron.bg

ШОУРУМ
ул. „Г.С. Раковски” № 146 ,
гр. София
Тел.+359 2 98 66 164
имейл: office@metron.bg

Комисия за защита на лични данни:


Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; e-mail: kzld@cpdp.bgWebsite: http://www.cpdp.bg/Защита на данните


“МЕТРОН” ЕАД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни.
Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с “МЕТРОН” ЕАД лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, “МЕТРОН” ЕАД ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.Политика за бисквитките


 • Какво са Бисквитките?
  Бисквитките са малък код от информация, който се записва от уеб браузъра Ви на хард диска на компютъра ви. Те често се използват като механизъм от уебсайтовете да запомнят информация за уеб браузъра и историята на активността в него от потребителите, като например кликването на различни бутони, информация на за влизане в сайта и използването му през последните месеци или години.
 • Как уебсайтът на „МЕТРОН“ЕАД използва Бисквитки?
  Той ги използва, за да е възможно предоставяне на максимално добро изживяване на потребителя, докато използва уебсайта https://www.metron.bg/ и функционалностите му. Също така, използваме нашите бисквитки, за да разработим уебсайта да отговаря на изискванията на потребителите ни и техните интереси, като взимаме предвид кой, кои страници и реклами е видял, колко често посещава конкретни страници и кои страници на сайта са най-популярни сред потребителите. Ние използваме бисквитки, за да показваме най-релевантни реклами на потребителите ни.
 • Като обобщение - използваме следните видове бисквитки:
  Строго Необходими Бисквитки: Това са бисквитки, които са необходими за успешната работа и функцицоналност на уебсайта https://www.metron.bg/. Те включват, например, бисквитки, които позволяват на потребителите да въведат свои данни, във връзка с пускане на онлайн запитване и за пълноценно използване на платформата. Аналитични / Производителни Бисквитки: Тези бисквитки ни позволяват да разпознаваме и преброяваме броя потребители и да виждаме как потребителите се движат в него и как го използват. Това помага да подобрим начинът, по който работят нашите уебсайтове, като например, да помагаме на потребителите да достигат бързо до информацията, за която са влезли.
 • Бисквитки на трети страни:
  Възможно е да използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. Някои от тях могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.
 • Промени в нашата политика за бисквитките:
  Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 (тридесет) дни след публикуването им, освен ако е упоменато друго.
 • Може ли потребители на уебсайта да блокират „бисквитките“?
  Да, можете да промените настройките за поверителност на браузъра си да блокират всички „бисквитки“; това обаче може сериозно да се отрази на функционалността на уебсайта и използването му от Вас, тъй като много уебсайтове може да не функционират както трябва. Вашият браузър може да ви дава възможност да изтривате всички „бисквитки“ при затварянето му. При този вариант, обаче, се изтриват и постоянните „бисквитки“, които могат да съхраняват вашите предпочитания и персонализирани настройки. Възможно е да запазите „бисквитките“, които желаете, тъй като браузърът Ви може да дава възможност да посочите на кои сайтове винаги позволявате или на кои сайтове не позволявате да използват „бисквитки“.  
 • Къде мога да намеря повече информация за „бисквитките“?
  Подробна информация за това как организациите използват „бисквитки“ можете да намерите на: www.allaboutcookies.org.
SHOWROOM
HEADQUATERS