Здраве и безопасност при работа

МЕТРОН ЕАД има за главна цел непрекъснатото подобряване на дейностите по осигуряването на здравословни и безопасни условия за изпълнение на задачите и дейността на дружеството, поддържане и развитие на внедрената Система за управление в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 и прилагане на съответните законодателни и нормативни изисквания. Тази политика е насочена към всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване за поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда за всички служители на фирмата.

Health and safety

METRON gives utmost priority to the continuous improvement of all processes related to securing safe and healthy working conditions for the carrying out of all the company’s works. We strive to maintain and develop the Integrated management system in accordance with the standards of OHSAS 18001:2007, and adhere to all relevant legal and regulatory requirements. This policy encompasses all works, processes, work positions and work equipment, so as to ensure that the healthy and secure working conditions are continuously maintained and improved.

SHOWROOM
HEADQUATERS